ÅRSMÖTE 27/3

Hej!

Årsmöte för bygdegårdsföreningen den 27 mars klockan 1300 i bygdegården.

Om du vill delta digitalt kontakta Klasse på email – klasse.sahlen@umu.se

Nedan finns kallelsen och verksamhetsplan

Välkomna!

Sista gudstjänsten

Hej alla!

Sista gudstjänsten i bönhuset, (vår nya bygdegård) genomförs söndagen den 26/9 klockan 14:00

Vidare planerar vi nu för den första aktiviteten den 4 december dvs Julgröten. Det är Linus och Catrin från styrelsen som är ansvariga.

Vi har fått en person som erbjudit sig att delta i förberedelserna men vi behöver fler som kan tex koka gröt, handla och fixa lite med aktiviteter för barnen.

Kontakta Linus eller Catrin om du kan hjälpa till!

Linus 070-305 02 85

Catrin 070-595 64 77

Information från styrelsen

Hej Alla!

Först vill vi från styrelsen tacka alla som ställde upp och hjälpte till att måla förrådet/utedasset. Det var 10 stycken första dagen och 8 stycken andra dagen. Visst ser bygdegården fin ut när det börjar bli klart med målningen.

Vi har en undran i styrelsen angående två kommande arbeten.

  • Utedasset ska göras iordning och tanken är att detta ska göras den 19 sept. klockan 1100.
  • Julgröten har vi tänkt och köra den 4 december.

Om du/ni skulle kunna tänka er i att delta i en liten grupp oberoende om det gäller fixa utedasset eller julgröten får ni väldigt gärna höra av er till Klasse på 070-697 20 11.

Med vänlig hälsning / Styrelsen

Målning lilla förrådet

Hej!

Onsdag den 21 och Torsdag den 22 juli avsätts för att måla det lilla förrådet vid Bygdegården/Bönhuset. Vi börjar klockan 09:00 och färg och penslar finns. Vi räknar med måla några timmar bägge dagarna.

Anmäl er på Supertext i bygdegårdsgruppen eller till Fredrik på 070 5140986  – när du/ni kan komma och hjälpa till.

Styrelsen fixar fika och varmkorv. Hoppas att vi kan hjälpas åt med detta. Det kommer att fint!

Betala gärna din medlemsavgift på bg 207-4193, 100kr per medlem eller 200kr per familj.

Information från styrelsen

Hej alla Järnäsbor och Klubbare

Bönhuset i Järnäs har nu påbörjat sin förvandling till Bygdegård. Just nu pågår blästring av både huvudbyggnad och uthus.  Enligt årsmötesbeslut kommer fasaden att bli ljusgrå, vindskivor, knutar och fönster blir vita och bågar och spröjs kommer att vara olivgröna.

Nya dörrar till lilla salen har fördröjts kraftigt men vi hoppas att den delen av arbetet kommer i gång inom kort. Avsikten är att den befintliga dörren endast ska gå in i köket och ”korridoren förbi den befintliga toaletten ska kunna användas för att utöka toalettens yta. Det kräver att vi öppnar upp en ingång direkt till lilla salen.

En ombyggnation av köket planeras i syfte att förbättra arbetsytorna och serveringsmöjligheter. Hanna Björö arbetar med ritningar. En luftvärmepump kommer att installeras i lilla salen/köket.

Andra åtgärder som diskuteras och där vi tagit vissa steg. Fasadbelysning är ett exempel där Hasse Sjölund kommer att komma med förslag. Det finns andra åtgärder som vi bedömer vara helt nödvändiga för att få funktionalitet och det handlar om avlopp och handikapptoalett samt en ramp.

Utöver detta finns många ”önskemål” och idéer där vi kommer att tvingas prioritera. Återinsätta den stora kaminen, färg och tapeter i lilla salen, måla taket, fixa skorstenen, inredning i både stora och lilla salen, mm mm. Vi tar emot alla idéer och förslag.

Vi kommer också att behöva ideella insatser. Det kan handla om att delta i fönsterskrapardagen (ej bestämt när) där vi hoppas att samla 20 talet entusiaster som kan skrapa och måla de invändiga fönstren. Eller delta i gruppen som ska måla uthuset. Eller riva ut den vägg som måste rivas innan vi sätter proffs på att slutföra uppbyggnaden. Vi önskar och hoppas att ni som känner att ni kan lägga en dag eller två eller mer hör av er i vår supertext grupp eller här på hemsidan eller till Catarina som är vår ordförande.

Konkret behöver vi nu ett tiotal personer som kan måla det lilla uthuset (3–4 timmar per person). Vi vill gärna ha frivilliga inom en vecka.