Bli medlem

Betala gärna din medlemsavgift för 2023 till BG 207-4193 eller via swish till nummer 123 092 20 05

Märk alla betalningar med din/er e-postadress

100 kr per medlem eller 200 kr för familjmedlemskap