Hyra

Vill du hyra lokalen för en fest eller annan aktivitet? Kontakta Karin Björö på 0760 51 24 77

Kostnader:

  • Hyra för medlemmar – 600 kr Lilla Salen och 1000 kr Stora salen
  • Icke medlemmar – 1200 kr Lilla Salen och 2000 kr Stora salen

Under vinterperioden mellan 1 november till 1 april dvs när uppvärmningskostnaden blir betydande dubbleras alla hyror.

Datum då bygdegården är bokad:

2/4 Hela bygdegården